Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bedrijfnaam: iD-Graphickx (Andrea Gulickx Photography)
Website: www.andreagulickx-photography.nl
Email: info@andreagulickx-photography.nl

Algemene voorwaarden m.b.t.

* Aanmelden workshop
* Betalingen
* Annuleringen
* Hand-out, e-book en beelden
* Fotoproducten en levering
* Auteursrecht
* Privacy & Persoonsgegevens

Op de door iD-Graphickx/Andrea Gulickx Photography aangeboden workshops/producten zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Aanmelden Workshops

Na aanmelden van een workshop ontvang je eerst een autoreply mail. Daarna zal Andrea Gulickx Photography zo snel mogelijk contact per email met je opnemen om deelname in de workshop te bevestigen. Inschrijvingen worden niet ‘real-time’ verwerkt. Het kan dus zijn dat je jezelf ingeschreven hebt voor een workshop met nog beschikbare plaatsen, terwijl deze al zijn volgeboekt. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Indien de workshop vol is, neemt Andrea Gulickx Photography contact met je op om te overleggen of er een andere optie voor je is of dat je eventueel op de reservelijst wilt komen.

Aanmelden van de Texel weekend workshop:
De aanmelding is persoonlijk en niet overdraagbaar op een andere persoon.

Voor degene die zich voor een workshop op maat, prive wandeling hebben aangemeld, Andrea Gulickx Photography neemt zo spoedig mogelijk contact met je op voor de betreffende data en verdere invulling.

Betalingen

Na aanmelding ontvangt u een persoonlijke bevestiging en 6 weken voor aanvang van de workshop data een factuur.

Na het ontvangen van de factuur van een workshop dient deze binnen 8 dagen te worden voldaan anders is de plaats daarna niet meer definitief.

LET OP: Reserveer je de Texel weekend workshop dat dien je 50% van de kosten van de workshop binnen 14 dagen na reservering te voldoen, Je ontvangt hiervoor een factuur. De aanbetaling is niet terugvorderbaar. Het volledige bedrag voor de workshop dient 6 weken voor aanvang te zijn voldaan.

Bestellingen van fotoproducten dienen zo spoedig mogelijk te worden voldaan. De producten worden pas geleverd nadat de betaling binnen is.

Annuleringen

iD-Graphickx/Andrea Gulickx Photography heeft altijd het recht om een workshop te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. De klant wordt hiervan per mail of eventueel telefonisch op de hoogte gesteld. In overleg zal eerst worden gekeken naar een alternatieve datum voor de workshop. Indien een alternatieve datum niet mogelijk blijkt, wordt de reeds gedane betaling per omgaande volledig teruggestort.

Indien een workshop geannuleerd moet worden omdat Andrea door ziekte of overmacht de workshop niet kan verzorgen, kan je kiezen voor een alternatieve datum of volledige terugstorting van de reeds gedane betaling. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een eventuele vergoeding voor reeds gemaakte (hotel)reserveringen, reiskosten of het opnemen van vrije dagen.

Indien je zelf een workshop annuleert binnen 4 weken tot de workshop ontvang je de helft van het totaalbedrag terug.

Indien je zelf een workshop annuleert binnen 2 weken tot de workshop heb je geen recht op terugstorting.

Indien je een individuele workshop annuleert, wordt gezocht naar een alternatieve datum. Indien volledig wordt afgezien van de reservering wordt slechts 50% van de betaling teruggestort.

LET OP: 3 daagse basis fotografie cursus macro gericht!
Je reserveert voor de driedaagse basis workshop 3 dagdelen. Restitutie van niet gevolgde dagdelen ivm tussentijdse opzegging wordt niet verleend.

 

Annulering  Texel Weekend workshop.
Na de aanbetaling (50% van de kosten) is de reservering definitief en zijn de aanbetalingskosten niet terugvorderbaar.
Bij annulering korter dan 6 weken voor vertrek is de totale reissom verschuldigd. Een annuleringsverzekering wordt dan ook aanbevolen!

 

 

Hand-out, e-books en beelden

Je mag tijdens of na de workshop ontvangen hand-outs of e-books slechts voor eigen gebruik aanwenden en deze niet online publiceren of op andere wijze verspreiden. Dit geldt ook het Lensbaby e-book wat je kunt downloaden op de website.

‘In actie’ foto’s die tijdens de workshops worden gemaakt door Andrea Gulickx Photography, zullen pas na overleg gebruikt worden voor doeleinden op internet zoals voor blog/portfolio/nieuwsbrief/social media. 

Fotoproducten

Fotoproducten (afdrukken, canvas etc) worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van de betaling. Je dient hier dus rekening mee te houden bij bestelling. Na de betaling kunnen er geen wijzingen meer worden doorgegeven. Fotoproducten kunnen niet geruild worden, noch wordt er geld teruggegeven.

Indien fotoproducten beschadigd of in onjuiste staat worden ontvangen, dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan iD-Graphickx/Andrea Gulickx Photography. Na deze tijd worden klachten omtrent het product niet meer in behandeling genomen.

iD-Graphickx/Andrea Gulickx Photography kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen in kleurweergave en helderheid van fotoproducten ten opzichte van het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product of terugstorting van de betaling. iD-Graphickx/Andrea Gulickx Photography werkt met een professioneel (gekalibreerd) beeldscherm voor optimale kleurweergave en helderheid en de leveranciers van de fotoproducten zijn zorgvuldig geselecteerd.

Auteursrecht van de foto’s.

Het auteursrecht van door iD-Graphickx/Andrea Gulickx Photography gemaakte foto’s blijft altijd voorbehouden aan Andrea Gulickx. Door de klant gemaakte foto’s tijdens de workshop(s) vallen onder de auteursrechten van de klant.

iD-Graphickx/Andrea Gulickx Photography kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (ongeoorloofd) gebruik van foto’s door derden, bijvoorbeeld wanneer foto’s worden gekopieerd van de website of Facebook.

Privacy & Persoonsgegevens

iD-Graphickx/Andrea Gulickx Photography zal geen persoonlijke gegevens van klanten openbaar maken of delen met derden tenzij hier in overleg met de klant toestemming voor is verkregen.

De nieuwsbrief worden alleen verstuurd naar personen die zich hiervoor hebben aangemeld of indien je een workshop bij mij hebt gevolgd. Indien de nieuwsbrief niet langer gewenst is, kan men zich hiervoor afmelden via de link die in de nieuwsbrief staat vermeld.

Bedankt en ik hoop jullie een keer te mogen ontvangen op een van mijn workshops!